Koselig lesekrok i Lier

Kjøpe eller selge først?

Ved planlegging av boligbytte, lurer mange på om de bør selge eller kjøpe først. Det fins ikke noe fasitsvar på dette, og ofte må du avklare med banken din før du tar det endelige valget. I et stigende marked ønsker de fleste å kjøpe ny bolig før de selger, motsatt i et fallende marked. 

For mange er imidlertid ikke muligheten for å «gjøre et godt» salg eller kjøp det aller viktigste, det viktigste er gjerne tryggheten ved å vite enten hva man på kronen har av kapital (selge først) eller å vite at man har et sted å bo før man må flytte ut av eksisterende bolig (kjøpe først). Ikke alle er i en livssituasjon som gjør at man kan bo midlertidig hos venner og familie, leie på korttid eller ta ting på sparket. Da er det lurt å kjøpe ny bolig før eksisterende bolig legges ut for salg. Ved kjøp av bolig før salg, må du avklare mellomfinansiering med din bank. I dagens marked er det mulig å få gode betingelser på mellomfinansiering, men ikke alle er i en økonomisk situasjon som gjør at banken tillater dette.