Koronaepidemien

EiendomsMegler1 Dahl tilrettelegger for en trygg bolighandel – både for kjøper og selger

Formålet er å sørge for at kjøp og salg av bolig skal skje innenfor myndighetenes retningslinjer og med minst mulig smitterisiko. Vi har derfor innført tiltak som sikrer at alle våre kontaktpunkter i forbindelse med bolighandel blir gjennomført på en trygg og god måte, med så lav smitterisiko for korona som mulig.

Selv om vi ikke håndhilser lenger, vil vi ønske deg velkommen til visning med et smil! Ved inngangsdøren vil vi ha håndsprit tilgjengelig på alle våre visninger, og vi slipper kun få personer inn av gangen – slik at alle kan holde trygg avstand til hverandre, iht. helsemyndighetenes anbefalinger.

For å sikre at hele kjøp- og/eller salgsprosessen gjennomføres i tråd med myndighetenes retningslinjer og med lavest mulig smitterisiko.

Vi vil likevel trekke frem noen viktig punkter:

  • Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør.
  • Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av mindre grupper med påmeldte besøkende – det er viktig at alle som skal på visning melder seg på før visning. Dette gjøres gjerne på eiendommens nettannonse.
  • Besøkende skal ikke ta på ting i boligen. Megler hjelper til dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.
  • Interessenter som er smittet eller som har oppholdt seg i risikosoner, kan ikke delta på visning, kontakt megler ved usikkerhet så skal vi prøve å hjelpe til med alternative måter å vise boligen på
  • Kundemøter avholdes digitalt hvis ønskelig.
  • Avtaler og kontrakter signeres primært digitalt.

Kontakt gjerne en av våre meglere hvis du har spørsmål.

For øvrig ber vi alle vennligst om å forholde seg til FHIs råd om Covid-19.

Les mer om de gjeldende retningslinjene fra Eiendom Norge som vi hos EiendomsMegler1 Dahl følger her.