Lekkert, nyere og moderne kjøkken med vedovn

Selgers plikter

Som selger har du en rekke plikter ved salg av bolig. Det aller viktigste er å gi alle relevante opplysninger om eiendommen til eiendomsmegleren før salget. Du bør også gjøre en innsats for å klargjøre boligen for fotografering og visning – dette kan megleren fortelle deg mer om. Videre må du sørge for å overlevere eiendommen i avtalt stand til avtalt tid. Dette innebærer bl.a. rydding og vasking av boligen.

Klargjøring
Eiendomsmegleren vil innhente alle offentlige tilgjengelige opplysninger om din eiendom. Noen ganger finner megleren opplysninger som du kanskje ikke visste om, og andre ganger dukker det opp forhold som må avklares nærmere før salget kan skje. Stol på at megleren vet når det er nødvendig å «sette på brekket». Vi vet at selgeren normalt er den som kjenner eiendommen best, men enkelte ganger dukker det opp (juridiske) forhold som du kanskje ikke har tenkt noe særlig over. Vit at megleren vil rådgi deg utfra hva som er best og mest riktig. Vi mener at en god jobb før salg gjør at det blir ingen eller færre uenigheter etter salget.

Avklar også med megleren om det er løsøre og tilbehør som du ønsker å ta med deg – dette omfatter også hvitevarer. Hvis ikke noe spesielt er avtalt, gjelder Løsørelisten som er utarbeidet av eiendomsmeglingsbransjen (Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningen). Løsørelisten finner du her.

Før eiendommen markedsføres, vil du bli bedt om å godkjenne salgsoppgaven. Les derfor nøye gjennom denne – det er salgsoppgaven som danner grunnlaget for avtalen med kjøperen.

Før fotografering er det viktig å gjøre boligen så presentabel som mulig. Dette innebærer bl.a. å rydde, fjerne alle elementer som kan forstyrre i bildet, få overflater til å skinne osv. Det samme gjelder før visningen.

Overtakelse
Du plikter å overlevere eiendommen på det tidspunktet du og kjøperen er blitt enige om, forutsatt at kjøperen har oppfylt sine betalingsforpliktelser. Eiendommen skal være ryddet og rengjort, med mindre noe annet er avtalt. Du må overlevere alle nøkler til kjøperen, og sammen leser dere av strøm- og vannmåler. Normalt signerer både selger og kjøper på et overtakelsesskjema – dette er for å dokumentere når overleveringen fant sted.

 

Klar for å komme igang?


    Vi hjelper deg gjennom hele prosessen og sørger for at du føler deg trygg og ivaretatt gjennom alle stegene.
    Fyll ut skjemaet, så blir du kontaktet av en av våre meglere.

    Hva kan vi hjelpe deg med?

    Ønsker du et tilbud på lån?