LIER

Paradisbakkene 9 B

Prisantydning:

kr 2.500.000

Totalpris: ?

kr 2.578.178

Felleskost/mnd:

kr 0


Kr 62.500 Dokumentavgift
Kr 208 Pantattest pr. dokument
Kr 585 Tinglysingsgebyr skjøte
Kr 585 Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon
Kr 14 300 Boligkjøperforsikring Pluss


Kr 78.178 Sum øvrige omkostninger

Kr 2.578.178 Totalpris med omkostninger

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 500,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Usikker på hvor mye du kan låne? Prøv SpareBank1 sin boliglånskalkulator

Visning

Ta kontakt med megler

Nøkkelinformasjon

Primærrom:

m2

Postnummer:

3403 LIER

Eierform:

Selveier

Tomt:

759 m2

Energimerking:

None Ingen

Bruksareal:

m2

Byggeår:

Rom:

Soverom:

Finn-kode:

216552585

Beskrivelse

Tomt med sentral beliggenhet til Lierbyen selges. Her vil man bo i en rolig og trafikkstille gate med pen utsikt og gode solforhold i et attraktivt strøk. Eiendommen grenser fint til jorde i sør og edelløvskog i nord, dette utgjør en luftig og fin beliggenhet.

Det er gangavstand til Lierbyen sentrum og adkomsten til turstiene i åsen er svært enkel. Skolekretsen er også svært attraktiv med "nybygget" Hegg barneskole.

Et landlig og solid nabolag, dog med nærhet til Lierbyens fasiliteter. Offentlig kommunikasjon ligger ikke langt unna langs Ringeriksveien.

Beskaffenhet:
Tomten ligger bra til i lett skrånende terreng. Tomtens beskaffenhet er dog ikke undersøkt nærmere, og det må tas forbehold om tilstand og type masser det består av.

Det foreligger tinglyst veirett samt rettighet til å koble seg på eksisterende vann- og avløpsledninger tilhørende nabo med gnr. 91, bnr. 14

Mer informasjonom denne eiendommen

Nærområdet

Beliggenhet: Meget sentral men skjermet og idyllisk beliggenhet. Kort gangavstand til Lierbyen sentrum. Solrik og barnevennlig område med nærhet til ungdomsskole og barnehage (ca. 7 min gangvei), barneskole, forretninger, treningssenter og offentlige kontorer.

Flott utsikt over hele ytre Lier fra Gullaug til Eggekollene, samt Drammensfjorden. Det er sol fra tidlig om morgen til sen kveld.

Det er ca 3 minutter til busstopp med bussforbindelse til Asker, Tranby, Drammen og Oslo. På hverdager går det om morgenen buss hvert 15. minutt innover til Oslo, med tilsvarende hyppighet fra Oslo på ettermiddagen. Buss til Asker, Tranby og Drammen går stort sett en gang i halvtimen på hverdager. For rutetider se www.bk.no

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan: Boligbebyggelse.

Eiendommen er ikke regulert. Ligger i Boligbebyggelse – Nåværende i kommuneplanen, med Krav
vedrørende infrastruktur. Eiendommen grenser inntil reguleringsplan i øst.
Kommuneplanen 2019-2028 ligger ute på kommunens hjemmesider (www.lier.kommune.no). Ligger også vedlagt i salgsoppgaven.

I ca år 2000 ble det utskilt 5 stk tomter som ligger øst for naboboligen, Paradisbakken 9. I følge selger foreligger det pt. ingen godkjent plan for dette område. Dersom det bebygges på disse tomtene i fremtiden, vil det ha liten/ingen betydning for utsikten.

Øvrig info
Prisinformasjon

Prisantydning: 2.500.000

Kort om eiendommen

Tomt med sentral beliggenhet til Lierbyen selges. Her vil man bo i en rolig og trafikkstille gate med pen utsikt og gode solforhold i et attraktivt strøk. Eiendommen grenser fint til jorde i sør og edelløvskog i nord, dette utgjør en luftig og fin beliggenhet.

Det er gangavstand til Lierbyen sentrum og adkomsten til turstiene i åsen er svært enkel. Skolekretsen er også svært attraktiv med "nybygget" Hegg barneskole.

Et landlig og solid nabolag, dog med nærhet til Lierbyens fasiliteter. Offentlig kommunikasjon ligger ikke langt unna langs Ringeriksveien.

Beskaffenhet:
Tomten ligger bra til i lett skrånende terreng. Tomtens beskaffenhet er dog ikke undersøkt nærmere, og det må tas forbehold om tilstand og type masser det består av.

Det foreligger tinglyst veirett samt rettighet til å koble seg på eksisterende vann- og avløpsledninger tilhørende nabo med gnr. 91, bnr. 14

Areal og byggeår

Tomtestørrelse: 759

Boligtype: Boligtomt

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
  • Turterreng
  • Utsikt
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse: Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 91
Bruksnr: 27
Kommune: Lier

Adkomst: Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl.

Beskaffenhet: Tomt med sentral beliggenhet til Lierbyen selges. Her vil man bo i en rolig og trafikkstille gate med pen utsikt og gode solforhold i et attraktivt strøk. Eiendommen grenser fint til jorde i forkant, dette utgjør en luftig og fin beliggenhet.

Det er gangavstand til Lierbyen sentrum og adkomsten til turstiene i åsen er svært enkel. Skolekretsen er også svært attraktiv med "nybygget" Hegg barneskole.

Et landlig og solid nabolag, dog med nærhet til Lierbyens fasiliteter. Offentlig kommunikasjon ligger ikke langt unna langs Ringeriksveien.

Beskaffenhet:
Tomten ligger bra til i lett skrånende terreng. Tomtens beskaffenhet er dog ikke undersøkt nærmere, og det må tas forbehold om tilstand og type masser det består av. Deler av den betegnes som naturtomt hvor innslag av fjell ol. må tas høyde for og hvor man enkelte steder kan påregne sprenging og andre steder utfylling. Det må således tas forbehold om ukjente forhold i grunn, og det tillegges at selger ikke har kunnskap om grunnforholdene og tilstand. Kjøper må således bære alt ansvar knyttet til grunnforhold og til videre utvikling/bebyggelse.

Diverse:
Tilknytningsavgifter og priser kan være avhengig av husplassering/prosjektering ut i fra kjøpers intensjoner for eiendommen, og er således kjøpers anliggende. Det må ikke bebygges over evt. ledningsnett, slik at fremtidig vedlikehold blir vanskeliggjort. Interessenter anmodes om å lese og gjøre seg kjent med reguleringsbestemmelser samt påse ivaretakelse av særskilte private bestemmelser for denne tomten. Konferer gjerne også med eiendomsmegler ved spørsmål, men vær obs på at enkelte forhold må besvares av kommunen på direkte forespørsel fra interessent.

Tilknytningsavgift/årsgebyr for vann-/kloakk-/renovasjon/strøm tilkommer. Tilknytningsavgifter for vann- og kloakk iht. prisliste for Lier kommune per 2021 angitt til: ca. kr 19.000,- inkl. mva for vann og ca. kr. 19.000,- inkl. mva for avløp. Det foreligger tinglyst veirett, samt rettighet til å koble seg på eksisterende vann- og avløpsledninger tilhørende nabo med gnr. 91, bnr. 14. Se vedlagt servitutt i salgsoppgaven. Kjøper besørger selv at vannledning blir lagt til eiendomsgrensen.

Beskrivelse (type bolig) Eiet boligtomt

Bygningsinformasjon / byggemåte Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal:

Diverse Diverse: Dersom eier av gnr/bnr 91/14 skulle ønske å flytte adkomstveien noe lenger bort fra sin fasade, har gnr/bnr 91/14 en opsjon for å kjøpe til et grunnstykke på gnr/bnr 91/1, slik at adkomstveien til gnr/bnr 91/27 kan komme noe lenger unna gangstien/fasaden til gnr/bnr 91/14. Eier av 91/27(tomten) vil i så måte plikte å stille seg positiv til dette og samtykke til å legge adkomstveien i tråd evt. ønske fra gnr/bnr 91/14 (nabohuset).

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, megler og opplysninger innhentet fra kommunen. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets. Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet via privat avstikker. Utskilt parsell har tinglyst veirett over naboeiendommen, i overkant. Denne eiendommen vil ha felles tilkjørsel med den naboen. Veiene frem til eiendommen er private. Det må beregnes kostnad for brøyting og vedlikehold; Brøyting og strøing beror på en privat avtale som i 2019/2020 kom på kr 4.688,-.

Andre utgifter
Strømforbruk i kWh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdi kr 0,-
Formuesverdi årstall

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2019 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer 1-21-00108

Sentrale lover Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring Selger har tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Kjøper må signere egenerklæring om konsesjonsfrihet grunnet at eiendommen er ubebygget.

Viktig informasjon Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring, datert 07.04.2021
Selgers opplysningsskjema datert 07.04.2021
Situasjonskart
Kommuneplanen 2019-2028
Prisliste V/A Lier kommune
Servitutter

Tinglyste heftelser

Bestemmelse om veg - Tinglyst dato 26.02.2021
Ny grunneiendom (gnr. 91/bnr 27) under fradeling fra eiendom 91/14 i Lier kommune har veirett over 91/14. Veiretten gjelder fra grense mot nord og 2,3 m mot sør, som markert med grått på vedlagte kart. Veien kan kun benyttes til adkomst, parkering tillates ikke. Eier av den nye grunneiendommen skal bekoste opprettelsen av adkomstveien. Eier av 91/14 har rett til å bruke veien. Utgifter til brøyting og nødvendig vedlikehold dekkes med ½ hver av 91/14 og ny grunneiendom. Gjelder denne registerenheten med flere

Bestemmelse om vann/kloakk - Tinglyst dato 26.02.2021
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler. Avtale om felles vann- og avløpsledninger mellom eiendom 91/14 i Lier kommune og grunneiendom (91/27) under fradeling fra 91/14. Gjelder denne registerenheten med flere

Bestemmelse om veg - Tinglyst dato 26.02.2021
Bestemmelse om vedlikehold. Eiendom 91/27 (under fradeling fra 91/14) i Lier kommune har veirett over eiendom 91/24, som er et fellesareal for fem boligtomter, 91/19, 91/20, 91/21, 91/22, 91/23. Utgifter til drift og vedlikehold av veien fordeles mellom de eiendommene som har, eller har påbegynt bebyggelse, samt 91/14

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.

Kontakt megler

Eiendomsmegler

Ola Novak Ødegaard

Send e-post 97164416