HOKKSUND

Solhellinga 44

Prisantydning:

kr 3.280.000

Totalpris: ?

kr 3.295.678

Felleskost/mnd:

kr 0

Kr 208 Pantattest pr. dokument
Kr 585 Tinglysingsgebyr skjøte
Kr 585 Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon
Kr 14 300 Pluss Boligkjøperforsikring Enebolig, tomannsbolig (hel eller del), fritidsbolig, tomt


Kr 15.678 Sum øvrige omkostninger

Kr 3.295.678 Totalpris med omkostninger

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 500,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Usikker på hvor mye du kan låne? Prøv SpareBank1 sin boliglånskalkulator

Visning

Ta kontakt med megler

Nøkkelinformasjon

Primærrom:

m2

Postnummer:

3300 HOKKSUND

Eierform:

Selveier

Tomt:

1117 m2

Energimerking:

None Ingen

Bruksareal:

m2

Byggeår:

Rom:

Soverom:

Finn-kode:

240491615

Beskrivelse

Svært attraktiv, byggeklar boligtomt grensende mot friareal - i enden av blindvei, vestvendt med panoramautsikt - Harakollen

Meget attraktiv beliggenhet i enden av blindvei på Harakollen i Øvre Eiker nær Hokksund sentrum med alle fasiliteter ift tjenestetilbud og kommunikasjon samt grensende mot skogen med en fri beliggenhet og storslagen utsikt! Panoramautsikten strekker seg over Eikerbygdene, Kongsberg og fjellheimen. Vestvendt beliggenhet gir sen kveldssol. Kort vei til barnehage, skoler, nærbutikk og togstasjon - ca 20 min til Drammen og Kongsberg. Et eldorado for den naturglade med tur- og fiskemuligheter i nabolaget. Det er ca 10 -15 min. gange til Lauvtjern med svaberg og bademuligheter.

Mer informasjonom denne eiendommen

Nærområdet

Beliggenhet: Meget attraktiv beliggenhet i enden av blindvei på Harakollen i Øvre Eiker nær Hokksund sentrum med alle fasiliteter ift tjenestetilbud og kommunikasjon samt grensende mot skogen med en fri beliggenhet og storslagen utsikt! Panoramautsikten strekker seg over Eikerbygdene, Kongsberg og fjellheimen. Vestvendt beliggenhet gir sen kveldssol. Kort vei til barnehage, skoler, nærbutikk og togstasjon - ca 20 min til Drammen og Kongsberg. Et eldorado for den naturglade med tur- og fiskemuligheter i nabolaget. Det er ca 10 -15 min. gange til Lauvtjern med svaberg og bademuligheter.

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig i reg. plan Harakollen, detaljplan B7 til B15 (3048-0659), stadfestet 18/6-14. For øvrig gjelder kommuneplan for Øvre Eiker 2015 -2027. For tomtens utnyttelsesmuligheter, se vedlagt reguleringsplan. Gjelder småhusbebyggelse - ene/2-mannsbolig. BYA maks 30%. Enebolig med sekundærleilighet.

Øvrig info
Prisinformasjon

Prisantydning: 3.280.000

Kort om eiendommen

Svært attraktiv, byggeklar boligtomt grensende mot friareal - i enden av blindvei, vestvendt med panoramautsikt - Harakollen

Meget attraktiv beliggenhet i enden av blindvei på Harakollen i Øvre Eiker nær Hokksund sentrum med alle fasiliteter ift tjenestetilbud og kommunikasjon samt grensende mot skogen med en fri beliggenhet og storslagen utsikt! Panoramautsikten strekker seg over Eikerbygdene, Kongsberg og fjellheimen. Vestvendt beliggenhet gir sen kveldssol. Kort vei til barnehage, skoler, nærbutikk og togstasjon - ca 20 min til Drammen og Kongsberg. Et eldorado for den naturglade med tur- og fiskemuligheter i nabolaget. Det er ca 10 -15 min. gange til Lauvtjern med svaberg og bademuligheter.

Areal og byggeår

Tomtestørrelse: 1117

Boligtype: Boligtomt

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Bredbåndstilknytning
  • Offentlig vann/kloakk
  • Fiskemulighet
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse: Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 104
Bruksnr: 83
Kommune: Øvre Eiker

Parkering: Parkering på eiendommen og evt. i garasje.

Adkomst: Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl.

Beskaffenhet: Byggeklar, relativt flat og dels lett skrånende tomt.

Selger har ikke undersøkt tomtens grunnforhold og kjenner ikke til unaturlige hindringer i grunnen. Kjøper oppfordres til å besiktige og undersøke tomten nøye før kjøp og gjøre seg kjent med tomtens utforming samt gjøre nødvendige undersøkelser kjøper trenger for å gjennomføre handelen. Kjøper må regne med naturhindringer som stein, fjell og annet naturlig som kan fremkomme ved for eksempel graving/sprengning/andre inngrep på tomten.

Adgang til utleie Mulighet for sekundærleilighet for utleie ved bygging av enebolig.

Ferdigattest Vil utstedes når bolig er endelig ferdigstilt.

Bygningsinformasjon / byggemåte Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal:

Diverse Byggeklar, relativt flat og dels lett skrånende tomt hvor strøm, fiber, vann og avløp ligger klart til tomtegrense. For tomtens utnyttelsesmuligheter, se vedlagt reguleringsplan. Gjelder småhusbebyggelse - ene/2-mannsbolig. BYA maks 30%. Enebolig med sekundærleilighet.

Grunneier vil ta ut masser fra Solhellinga 44 slik at Solhellinga 40 og 42 blir mindre kupert. Grunneier vil i tillegg etablere felles avløpsledning med pumpe for alle tomtene for tilkobling til offentlig nett (Solhellinga 40, 42 og 44 (under deling). Solhellinga 42 og 44 vil ha adkomst til sine tomter i felles eiendomsgrense.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.
Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.
Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Det er installert / ikke installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet

Andre utgifter
Strømforbruk i kWh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdi kr 0,-
Formuesverdi årstall

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2021 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer 1-21-00437

Sentrale lover Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler og eventuell bygningssakkyndig, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

Eiendommen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 Modum AS kan offentliggjøre kjøpesum m.m. i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se dahlas.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Boligselgerforsikring Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring Eiendomsmegler Dahl formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet. PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.
Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/ småbruk, er det kun forhold tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke odel.

Viktig informasjon Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg Situasjons- og grunnkart
VA - ledningskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold

Tinglyste heftelser

Vedlegg

Det tas forbehold om avvik på denne nettsiden. Se salgsoppgaven for komplett informasjon.

Interessenter forutsettes å sette seg nøye inn i alle opplysninger som fremgår av salgsoppgaven med vedlegg før eventuelt bud inngis på eiendommen.