Viktig? Få det skriftlig!

Selv om muntlige utsagn er like bindende som skriftlige, gjelder det å kunne bevise hva som egentlig er sagt i forbindelse med en eiendomshandel.

Alle relevante opplysninger i forbindelse med eiendomsoverdragelse skal fremkomme skriftlig – før handel inngås.

I noen tilfeller kan det dukke opp nye opplysninger f.eks. rett før visning, som gjør at megleren formidler slike opplysninger muntlig. Vår anbefaling er at dersom det gis viktige opplysninger muntlig til interessenter, sørg for å få dette bekreftet skriftlig. Er det en ryddig eiendomsmegler, vil megleren selv ta initiativ til slik skriftlig bekreftelse.